?????????? ? ???????? ??????????????

Pewność i wysoki poziom transportu

Firma ”Trans-Trejd” zajmuje się transportowym i ekspedycjalnymi przekazami, organizuje eksport , import i tranzytny przewóz transportem automobilewym w kontaktach międzynarodowych z krajów Europejskich do krajów SPN i w kierunku odwrotnym. Rocznie firma wykonuje więcej niż 2000 przewozów międzynarodowych z Europy.

Poraz pierwszy na rynku przewozów transportowych kompania spedycyjna "Trans-Trejd" (Brześć - Moskwa) proponuje kompleks usług dla firm pracujących w kierunkach wschodnich (Białorus, Rosja).

Na strone „Trans-Trejd” jest obecna giełda transportowa „On linee”, gdzie uwadze osób zainteresowanych proponyjemy bespłatną listę aktualnych tras transportowych i ładowań wolnych. Przedziały giełdowe są łatwo rozprzestrzeniane, a więc można z nich nie tylko uzyskać potrzebną informację ale i zmieścić własną. Ten rozdział funkcjonuje tylko w języku rosyjskim.

Serwis bezpłatnych ogłoszeń daje odbiorcy wstęp do bazy propozycji komercyjnych i ogłoszeń w odpowiednim rozdziale naszej strony. Ten rozdział funkcjonuje w języku rosyjskim

W tym rozdziale mogą państwo znaleść kontakty internetowe z naszymi partnerami i przyjaciółmi, zwiedzenie web-strony których może okazać się korzystnym dla pańskiej działalności. Ten rozdział funkcjonuje tylko w języku rosyjskim.


 
©2007 Trans Trejd
©2007 Pavel Kachurka