Organizacja przedstawicielstwa | Marketing, reklama | Usługi odprawy celnej | Autotransport międzynarodowy | Kompleks usług

Trans Trade Service

Usługi

Poraz pierwszy na rynku przewozów transportowych kompania spedycyjna "Trans-Trejd" (Brześć - Moskwa) proponuje kompleks usług dla firm pracujących w kierunkach wschodnich (Białorus, Rosja).

Ten kompleks składają:

 • Serwisowy przegląd Pańskiego transportu w miastach: Brześć (RB), Mińsk (RB), i Moskwa(RF), DE („Polizeikontrole”), gdzie oferujemy:
  - pomoc w ewakuacji transportu,
  - szybki i jakościowy remont,
  - dostarczanie, w niajkótrzym czasie, części zamiennych, (każda usługa jest w cenie promocyjnej);
 • Usługi ekspedytorskie
  -wykorzystanie Brzeskiego biura (7 ekspedytorów) i Moskiewskiego przedstawicielstwa (2 ekspedytora);
 • Kontrola transportu w ciągu calej trasy: DE-PL-Brześć(RB)-Moskwa(RF)-Brześć(RB)-PL-DE;
 • Szybka pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów na terrytorium Rosji i Białorusi:
  - konsultacje prawnicze,
  - rozwiązanie problemów finansowych,
  - pomoc przy odprawie celnej w Białorusi i Rosji;
 • Rozmieszczenie na naszej stronie internetowej Pańskiej reklamy, (codziennie odwiedza ją 200 osób)
 • Otwarcie Pańskiego przedstawicielstwa w Brześciu i Moskwie.

Możliwe indywidualne podejście do każdego rodzaju usług!

 


 
©2007 Trans Trejd
©2007 Pavel Kachurka