Organizacja przedstawicielstwa | Marketing, reklama | Usługi odprawy celnej | Autotransport międzynarodowy | Kompleks usług

Trans Trade Service

Autotransport międzynarodowy (tir, chłodnia)

”Trans-Trejd” organizuje transport ciężarowy z krajów (Europy Germania,Belgia, Holandja, Francja, Polska, Czechy, Hiszpania, Włochy i td.) Do Białorusi i innychkrajów SPN, a także w kierunku odwrotnym. Firma desponuje potrzebną iłością pozwoleń dla organizacji staabilnego dostarczania ładunków do Rosji.

Klijent może zawsze liczyć na szybkąorganizację transportu (tir, chłodnia) dla dostarczania ładunku cężarem do 23 t brutto. Ładunek jist dostarczany np. Z Francji – za 3 dni. W ciężarówkach jest zainstalowana łącyność komórkowa, co pozwala całkowicie kontrolować przekaz ładunku i szybko rozwiązywać ewentualne trudności..

Na firmie są zatrudnieni specjaliści wysokiej klasy, znających język niemiecki, polski, angielski, proponujący:

  • usługi kompleksowe przy organizacji transportu międzynarodowego (wypełnianie dokumentacji i td);
  • konsultacje bespłatne przy organizacji schematów dostarczania ładunków i odprawy celnej;
  • pszelicyenie kosztów transportu.

Mając duże doświadczenie w kwestii transporingu międzynarodowego, profesjonalistów, wykorzystując współczesne technologie i środki łączności ”Trans-Trejd” gwarantuje pewność i wysoki poziom wykonania wyżej wymienionych pozycji z maksymalną korzyścią dla klijenta.

Telefony kontaktowe w Brześciu:
+375 162 219969,211571
Telefony komórkowe:
+375 296 276911 (Olga)

Telefony kontaktowe w Moskwie:
+7 095 5085913

Przewóz ładunków autotransportem po Europe, Rosji, SPN

Telefony kontaktowe w Moskwie:
+7 095 5085913


 
©2007 Trans Trejd
©2007 Pavel Kachurka