Organizacja przedstawicielstwa | Marketing, reklama | Usługi odprawy celnej | Autotransport międzynarodowy | Kompleks usług

Trans Trade Service

Marketing, informacja, reklama

”Trans-Trejd” oferuje:

  • poszukiwanie partnerów;
  • rozpowszechnienie informacji o firmie, usługach;
  • analizę rynku i perspektyw jego rozwoju;
  • operatywną informację o zmianach cen na rynku hurtowym RP, RB, Rosji i td;
  • realizacja towarów i\lub produkcji klijenta +dostarczenie w minimalnym czasie;
  • rozwiązanie problemów finansowych.

Firma jest gotowa pomóc w zawarciu kontraktów między klientem a swym partnerem (kompanijami handlowymi).

Telefon kontaktowy w Brześciu:
+375 162 219969,211571


 
©2007 Trans Trejd
©2007 Pavel Kachurka